نادر سبحانی معاون اجرایی دبیرستان

محلی برای تبادل افکار با معاونین اجرایی مدارس کل کشور

نادر سبحانی معاون اجرایی دبیرستان

محلی برای تبادل افکار با معاونین اجرایی مدارس کل کشور

نادر سبحانی معاون اجرایی دبیرستان

این سایت به صورت سوال و جواب خواهد بود معاونان اجرایی می توانند مشکلات و تجربیات خود را در این سایت مطرح کرده تا در اولین فرصت به سوالات آنان پاسخ داده شود و تجربیات آنان با نام خود همکار منتشر گردد

محبوب ترین مطالب

غیبت موجه و غیبت غیر موجه

جمعه, ۲۱ دی ۱۳۹۷، ۰۸:۱۷ ب.ظ

با سلام خدمت همکاران محترم

در طول سالتحصیلی ممکن است برخی دانش آموزان در طول سالتحصیلی یا سر جلسه امتحان غیبت داشته باشند این غیبت ممکن است موجه یا غیر موجه باشد .

غیبت غیر موجه

به غیبتی گفته می شود که دانش آموز هیچ دلیلی برای غیبت خود ندارد و نمرات این نوع غیبت در سیستم 98 وارد شده و 98 به منزله نمره صفر در سوابق فرد اعمال می گردد

غیبت موجه

به غیبتهایی که دانش آموز بنا بر اثر  دلایلی مثل بیماری -تصادف -بستری شدن و .... امکان حضور در مدرسه و جلسه امتحانی را نداشته است گفته می شود

وقتی برای فردی که غیبت موجه کرده است عدد((97)) را اعمال می نماییم بدین منظور می باشد که سیستم نمره این درس در این دوره حساب نمی کند و در معدل فرد در این دوره به حساب نمی آورد و باعث افت معدل فرد نمی گردد وقتی کارنامه ای برای فرد چاپ می گردد در مقابل دروسی که غیبت موجه خورده عبارت((حذف)) مشاهده خواهید کرد که با دیدن این عبارت فکر نکنید شما در انجام مرحله ای خطایی انجام داده اید بلکه سیستم با درج عبارت ((حذف)) به فرد نشان می دهد که در معدل فرد این درس دخیل نبوده است

یک نکته:برای فردی که برای درس یا دروسی غیبت موجه درج گردد تا مشخص شدن تکلیف این درس برایش امکان فارغ التحصیلی وجود ندارد

 

تشخیص نوع غیبت

طبق تبصره ماده 81 آیین نامه آموزشی تشخیص نوع غیبت در امتحانات داخلی بر عهده شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص منطقه و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه تصحیح پس از هماهنگی با مدیر مدرسه می باشد.

هر دانش آموزی چه در طول سالتحصیلی و چه در جلسه امتحان حضور نداشته باشد برای غیبت خود باید مدرک ارائه نماید و این مدرک بر حسب نوع امتحان مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 

غیبت در طول سالتحصیلی

اگر دانش آموزی به دلیل غیبت موجه نمره مستمر نداشته باشد بر اساس ماده 80 آیین نامه آموزشی نمرات پایانی وی به عنوان نمره مستمر درج می گردد .

غیبت در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم

اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت اول و دوم غیبت داشته باشد در صورت غیر موجه بودن برایش در برنامه دانش آموزی 98 و در صورت موجه بودن برایش 97 درج می گردد

برای غیبتهای موجه نوبت اول هیچ آزمون مجددی گرفته نمی شود و نمرات نوبت دوم توسط سیستم برای نوبت اول محاسبه می گردد.

و برای غیبتهای موجه دروس داخلی و هماهنگ امتحانات نوبت دوم و شهریور در صورت درخواست ولی دانش آموز مدیر مدرسه موظف است حداکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان در دروس داخلی و هماهنگ آزمون مجدد اخذ خواهد شد

یک نکته:اگر فردی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد از این فرد آزمون مجدد اخذ نمی شود و این فرد باید در دوره بعدی امتحانات نهایی شرکت نماید

یک نکته: طبق ماده 78 آیین نامه آموزشی اگر دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریوماه در همه درسها غیبت موجه داشته باشد واحدهای وی در آن سال حذف و برای او وقفه تحصیلی محسوب می شود در این صورت ضروری است که توضیحات لازم در کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش آموز قید شود.

تشخیص غیبت موجه دروس داخلی

وقتی فردی در دروس داخلی شرکت نکرده و مدرکی برای موجه بودنش ارائه کرد شورای مدرسه تشکیل می یابد و اگر رای بر موجه بودنش داده شد فرم(( برگ رای شورای مدرسه)) در سه صفحه تنظیم می گردد که یکی در مدرسه و یکی در پرونده دانش آموز و یکی هم به اداره ارسال می گردد

جهت دانلود برگ شورای مدرسه روی عکس زیر کلیک کنید


در این فرم در قسمت مربوطه اینطور نوشته شود:

((بر اساس رای صادره در .........(شماره جلسه) شورای مدرسه..............(نام مدرسه) تاریخ.............اجازه داده می شود که دانش آموز................بر اساس مدارک ارائه کرده برای غیبتهای دروس...................که توسط این شورا موجه تشخیص داده شد در آزمون غائبین موجه این دروس شرکت نماید رای مذکور با توجه به وضعیت تحصیلی نامبرده به صورت موردی صادر شده و قابل تسری به سایر دانش آموزان نمی باشد

 

تشخیص غیبت موجه دروس هماهنگ

دروس هماهنگ برای دانش آموزان پایه ششم و نهم می باشد اگر فردی در این دروس غیبت داشته باشد مدرک خود را به مدرسه ارائه می دهد تصمیم گیری در مورد دروس هماهنگ داخلی در اختیارات شورای مدرسه نمی باشد و باید کمیسیون خاص منطقه در این مورد تصمیم گیری نماید بدین منظور فرم 1 کمیسیون پر و به اداره ارسال می گردد  جهت دانلود فرم شماره 1 روی عکس زیر کلیک کنید


در این فرم قسمت مشخصات را پر کرده و در قسمت شرح مختصری خواهید نوشت

((دانش آموز فوق به علت ....... به استناد مدارک پیوستی در امتحانات هماهنگ دروس ......... شرکت نکرده است ))

سپس در پایین در قسمت اظهار نظر شورای مدرسه خواهید نوشت

((با توجه به اینکه مورد فوق از اختیارات شورای مدرسه نمی باشد لذا جهت طرح در کمیسیون خاص منطقه ارسال می گردد.پیشنهاد می شود به استناد بند 27ماده 4 آیین نامه وظایف و اختیارات کمیسیون خاص با درخواست نامبرده موافقت گردد.))

بعد از تکمیل و امضا قسمتهای مربوطه این فرم به همراه مدارک دانش آموز به اداره فرستاده می شود و در آنجا بعد از طرح در کمیسیون منطقه رای صادره به مدرسه ارسال می گردد اگر موجه تشخیص داده شود این فرد مجاز خواهد بود که در امتحانات غائبین موجه شرکت نماید

تشخیص غیبت موجه دروس نهایی

اگر دانش آموزی در دروس نهایی غیبت داشته باشد و مدرکی دال بر موجه بودن داشته باشد این مدرک به مدیر مدرسه خواهد داد و مدیر مدرسه این مدرک را به رئیس حوزه تصحیح امتحانات نهایی منطقه خواهد داد در مناطقی که حوزه تصحیح ندارند و اوراق نهایی جهت تصحیح به مناطق جوار ارسال می گردد مدیر مدرسه مدرک را به امتحانات منطقه داده و آنها این مدرک را به حوزه تصحیح خواهند فرستاد

اعمال نوع غیبت در ریز نمرات

بعد از اینکه نوع غیبت دانش آموز برای دروس هماهنگ و داخلی مشخص شد نوبت اعمال این نوع غیبت در ریز نمرات می باشد دبیر مربوطه فقط در مقابل این دانش آموز برای نمره مستمر یا کتبی فقط عبارت((غ یا غایب)) خواهد نوشت و همکار اجرایی موقع ورود نمره بر اساس نوع تشخیصی که برای این فرد صورت گرفته است ((97 برای موجه و 98برای غیر موجه)) در سیستم درج خواهد کرد.

نمرات نهایی در اختیار حوزه تصحیح منطقه است و کاربر حوزه تصحیح این کارها را انجام خواهد داد.

ورود نمرات غائبین موجه

یک نکته:این مورد برای امتحانات نوبت اول نمی باشد چون از غائبین موجه نوبت اول آزمونی اخذ نمی شود

حال برای دانش آموزی که به علت تشخیص غیبت موجه اش و به درخواست اولیای دانش آموز آزمون مجدد از دروس مربوطه گرفته شده است  دبیر مربوطه  برای این مورد بعد از اخذ آزمون در ریز نمره در مقابل این دانش آموز در قسمت ملاحضات ریز نمره ،نمره اخذ شده را نوشته و عبارت((غائب موجه)) نوشته و تاریخ نوشته و امضا نماید این نمره توسط همکار اجرایی در سیستم عدد97 را حذف و نمره را وارد خواهد کرد.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

همکاران محترم جهت داشتن فایل پی دی اف و گرفتن نسخه پرینت از مطالب بالا روی عکس زیر کلیک کنید

۹۷/۱۰/۲۱
نادر سبحانی

نظرات  (۲)

سلام دانش آموزی که قبل از نوبت اول پایه یازدهم و دوازدهم ترک تحصیل بخوره و از لیست حذف بشه.احتیاج هست در ستون نمران مستمر 1و2 و پایانی 1و2 98 و یا 97 بزنیم.یاخیر
دانش آموز پایه دهم قبل از نوبت اول ترک تحصیل زده بشه نیاز هست در ستون نمرات براش 97 یا 98 بزنیم.یا همون ترک تحصیل از قسکت وضعیت در دانا کافی هست. 
سلام دانش آموزی که قبل از نوبت اول سه ماه متوالی غیبت کند \ترک تحصیلی زده بشه و از لیست دبیر هم حذف بشه مشکلی پیش نمیاد

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی